Liikunnan lisäämiseen uusia keinoja

Taustalla Unelmat liikkeellä -toimintamallissa on ollut tieto, että Suomessa tehdään loistavaa työtä liikkumisen edistämiseksi, mutta silti moni liikkuu liian vähän. Vanhat konstit toimivat edelleen ja niitä kannattaa vahvistaa, mutta koko kansan liikkeelle saaminen vaatii myös uusia ratkaisuja.

Ajatus on antaa ihmisille heti alusta lähtien mahdollisuus olla mukana ideoimassa ja tekemässä itselleen ja ympäristölleen lisää liikettä ja rohkaista yhteiseen tekemiseen.

Mukaan toimintaan kutsutaan seuroja, yhdistyksiä ja kunnan eri toimijoita ja lähdetään yhdessä ideoimaan liikunnan lisäämisen keinoja.

Olympiakomitea tukemaan ja innostamaan

Vuoteen 2017 asti valtakunnallisena liikunnan ja urheilun kattojärjestönä Valo ry pyrki toiminnallaan tukemaan eri toimijoita liikkeen lisäämiseksi. Unelmat liikkeelle -toimintamallia lähdettiin luomaan, jotta vahvistettaisiin paikallista osaamista ja rohkaistaisiin paikallisia verkostoja yhteistyöhön. Valo fuusioitui vuoden 2017 vaihteessa Suomen Olympiakomiteaan, joka jatkaa strategiassaan liikkeen lisäämisen tukemista yhdessä huippu-urheilun kanssa.

Unelmat liikkeelle -toiminnan aloittamiseen ja alkuun saattamiseen palkattiin asiantuntija ja sparraaja, joka kokosi tekijöitä ja verkostoja yhteisiin ideapajoihin ja työmuotojen luomiseen. Tavoitteena on, että liikunnan aluejärjestöt ja paikalliset toimijat keskenään jatkavat aktiivista toimintaa myös uusilla työtavoilla.

Tutustu Suomen Olympiakomitea ry:n toimintaan

Kokeiluja ja kokemuksia

2016

Unelmien liikuntapäivä 10.5. oli valtakunnallisesti toteutettu liikunnan popup-päivä. Yksittäiset ihmiset ja eri toimijat järjestivät yhteensä lähes 2000 onnistunutta tapahtumaa ja Suomi täyttyi iloisista ja yhdessä järjestetyistä liikunnan hetkistä. Unelmien liikuntapäivän järjestivät vuonna 2016 Valo yhdessä Yksi elämä -verkoston kanssa.

Lahdessa toteuttiin Unelmat Liikkeelle -kuukausi 1.2.2016-29.2.2016, jonka aikana lahtelaiset järjestivät 342 liikunnallista tapahtumaa ja kokeilua ja joihin osallistui noin 10 000 ihmistä. Unelmat Liikkeelle -kuukauden tarkoituksena oli lanseerata uusi kokeilukulttuuriin perustuva toimintamalli, jonka tavoitteena oli lisätä liikettä lahtelaisten arjessa ja tavoittaa erityisesti henkilöt, jotka eivät liiku riittävästi. Tavoite on, että verkostot ja toimintatavat jäävät elämään kuukauden jälkeenkin. Unelmat Liikkeelle -kuukausi oli osa Lahden terveysliikunnan toimenpideohjelman jalkauttamistyötä. 

2015

Mikkeli lähti pilotoimaan 1.10.2015 Unelmien liikuntavuotta.  Vuoden tavoitteena on lisätä mikkeliläisten päivittäistä liikkumista ja urheilua, löytää kokeilujen avulla uusia pysyviä toimintamalleja sekä lisätä yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Tuloksena syntyy Liikkumisen unelmavuoden konsepti, jota hyödynnetään vuonna 2017 Suomi 100 -juhlavuonna.

2014

Jyväskylässä toteutettiin helmikuussa 2014 täydellinen liikuntaviikko ala- ja yläkouluissa. Kokeiluun osallistui kaikki koulut. Kokemukset herättivät innostusta niin Jyväskylässä kuin muuallakin.

Valo, Etelä-Savon liikunta ja Mikkelin kaupunki järjestivät yhdessä  Täydellisen liikuntakuukauden 22.8. - 22.9.2014. Täydellinen liikuntakuukausi oli yhteinen kokeilu- ja oppimisprosessi, jonka keskeisenä tavoitteena oli nykyisillä resursseilla liikkumisen määrän ja yhteistyön lisääminen.

Kokeilusta koottiin ideakirja tueksi muille kaupungeille, ja se kertoo miten Mikkelissä onnistuttiin ja minkälaisia haasteita siellä kohdattiin. Toiminta jatkuu edelleen.

Tutustu tarkemmin Unelmat liikkeelle -toimintaan
Unelmat liikkeelle -video
Lisää tietoa infosta
Ideakirja (Mikkelin kokeiluista 2014)

Unelmat liikkeelle oli osa Suomen satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa ja yksi kolmesta Suomen Olympiakomitean Suomi 100 -ohjelmakokonaisuudesta.