Vuosi 2017 oli Liikkumisen unelmavuosi

Liikkumisen unelmavuosi kannusti ja rohkaisi kaikki suomalaiset kokeilemaan ja innostumaan liikkumisen lisäämisestä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Vuosi 2017 päättyi,  mutta Liikkumisen unelmavuosi voi olla joka vuosi. Tutustu videoon ja katso, miten voit lähteä liikkeelle.

"UNELMAT LIIKKEELLE" ON TAPA TOIMIA

Unelmat liikkeelle on ollut valtakunnallisesti levittäytyvä tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena on ollut uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille juhlavuoden kunniaksi - saada unelmat liikkeelle. Toimintaa on juurrutettu eri paikkakunnilla ympäri Suomea, ja sitä on tehty yhdessä. Mukana Liikkumisen unelmavuodessa 2017 oli järjestöjä, yhdistyksiä, yksittäisiä ihmisiä sekä n 140 paikkakuntaa.
 
Lue lisää taustasta
Mikä on sinun liikkumisen unelma?
Tavoitteena on rohkaista ihmisiä itse miettimään, miten he haluaisivat ja voisivat lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Unelmat saadaan liikkeelle, kun ihmiset itse ovat mukana ideoimassa ja innostumassa. Keveillä ratkaisuilla voi ideoida ja kokeilla, miten kukin voi lisätä liikuntaa omassa lähiympäristössään ja miten muutoksia voi tehdä yksinkertaisillakin muutoksilla.
Tehdään se yhdessä!

Kaupungit ja kunnat ympäri Suomea olivat lisäämässä liikettä vuonna 2017 osallistamalla eri-ikäiset ja eri tavoin liikkuvat ihmiset ideoimaan, innostumaan ja kokeilemaan. Yhdessä muiden kanssa luotiin ja toteutettiin omia liikkumisen ja hyvinvoinnin unelmia.

Mukaan kutsuttiin kuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, varhaiskasvatuksen toimijoita, kouluja, työyhteisöjä ja yhdistyksiä eri hallinnonalueilta. Ideapajoilla, osaamisen jakamisella ja kokeiluilla vahvistettiin jo olemassa olevaa toimintaa sekä rakennettiin uusia yhteistyön muotoja.

Tutustu Unelmat liikkeelle -konseptiin ja inspiroidu kokeilemaan!
Kutsu unelmavuoteen -video
Unelmat liikkeelle -video
Ideakirja (Mikkelin kokeiluista 2014)
Miten mukaan?