Keräämme tietoa ja kokemuksia Unelmat liikkeelle -toiminnasta vuodelta 2016 sekä Liikkumisen unelmavuodesta ja Unelmien liikuntapäivästä 2017. Olemme jo aiemmin syksyllä toteuttaneet kyselyn paikallisille toimijoille, mutta nyt haluamme tietoa kuntien ja alueiden yhteyshenkilöiltä. Tämä kysely täydentää ja osin antaa uutta tietoa kuluneen vuoden toiminnasta. Vastauksesi on siis erittäin tärkeä, kiitos jo etukäteen - vastauksia käytetään yhteiseen kehittämiseen!

Mieti vastauksissasi erityisesti toimintatapojen – kokeileminen, yhteistyö ja osallistaminen – näkökulmasta toimenpiteitäsi.

Kysely Unelmat liikkeelle -toiminnasta

Toimijaverkostolla tarkoitamme niitä eri toimijoita ja henkilöitä, joiden kanssa paikkakunnallasi olet toteuttanut Unelmat liikkeelle -toimintamallia

Arvioi seuraavia väittämiä oman kuntasi tai alueesi näkökulmasta ja valitse parhaiten sopiva vaihtoehto.

Kerro parhaat onnistumisesi: kerro konkreettisia hyviä ideoita muillekin jakoon. Jos sinulla on valmista materiaalia (tekstiä, kuvaa, tms.), voit lähettää aineiston osoitteella: jukka.pekkala@olympiakomitea.fi
Kerro lyhyesti, mikä ei ole toiminut (max 3 asiaa)
Millaisia ideoita, ajatuksia, toiveita sinulla on tulevalle ja tuleville vuosille aihealueeseen liittyen? - Sana on vapaa.